Ramūnas Sinkevičius

Ramūnas Sinkevičius

Ramūnas Sinkevičius

Steigėjas, Darželis „Vaidilutė”,
MOTUS ladies kolektyvo vadovas

Profesionalus šokėjas, šokio pedagogas, Asmenybės ugdymo centro „Motus“ steigėjas.

„Esu profesionalus šokių pedagogas, ilgalaikis šou baleto – šokių studijos „Todes“ Vilniuje šokėjas, vaikų ir jaunimo festivalio „Mes-pasaulis“ choreografas ir renginių režisierius. Šokio paslapčių mokau ir vaikus, ir suaugusius.

Savo veikloje vadovaujuosi nuostata, jog organizuojant šokio ugdymo procesą pedagogas turi pasitelkti įvairias veiklas, siekiant dvejopo tikslo: mokyti turinio ir įgytas žinias panaudoti ugdant įvairius socialinius gebėjimus. Tuomet šis procesas tampa sėkmingesnis ir atneša platesnę ugdomąją naudą, nes jame deramą vietą užima ne tik meninių, bet ir socialinių gebėjimų plėtotė, dorinių nuostatų formavimas.“