Mokymai

Siūlome mokymus ir konsultacijas švietimo įstaigoms, meninio ugdymo mokytojams, šokėjams, teatralams, tėvams. Mokymai ir konsultacijos organizuojamos, siekiant tobulinti pedagogų, tėvų gebėjimus ugdyti jaunosios kartos bendrąsias kompetencijas, asmeninius ir socialinius gebėjimus, skatinti kūrybiškumą ir aktyviųjų metodų taikymą ugdymo procese.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas šokiu

Interaktyvi šokio pamoka

Kūrybiškas bendravimas su vaikais

Detalesnės mokymų temos ir programos ruošiamos atsižvelgiant į konkrečios įmonės ar asmens poreikius. Kiekvienai temai individualiai parenkamas lektorius, konkrečios kliento pageidaujamos srities ekspertas.

Mes dirbame Jums – susisiekite su mumis
aptarti bendradarbiavimo galimybių.