Motus Ladies

Motus Ladies

Įvairių šokių stilių sintezė. Tai šokių pamokos, kuriose neapsiribojama vienu šokių stiliumi: Lotynų Amerikos šokiai, gatvės šokiai, klasikiniai šokiai, istoriniai šokiai ir kt. Užsiėmimų metu kuriami choreografiniai pastatymai, o į kūrybinį procesą skatinamos įsitraukti visos užsiėmimus lankančios merginos ir moterys. Šiuose užsiėmimuose dėmesys skiriamas saviraiškai, kūrybiškumo ugdymui. Atliekami kūno stiprinimo bei lavinimo pratimai. Užsiėmimų pabaigoje vyksta trumpa meditacija.

REGISTRUOTIS